„Moterų ralis 2021“ planuojamas 2021 m. birželio 12 d.
Registracija ir daugiau informacijos apie renginį bus skelbiama 2021 m. kovo mėn.

Biuletenis nr. 1

Biuletenis nr. 2

Biuletenis nr. 3

Priedas nr. 1

ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS GRAFIKAS (viršuje spausti: Administracinis patikrinimas)

Aplikacijos naudotojo vadovas

Teisingi užduočių atsakymai

I ĮVADAS
1.1. „Moterų ralis“ (toliau – Renginys) – tai kitų varžybų statusą turinčios automobilių varžybos, automobilių pramoginis-orientacinis renginys. „Moterų ralis“ remiasi šiomis vertybėmis: eismo saugumu, aktyvaus laisvalaikio formų ir sveikatinimo propagavimu, iniciatyva, kuria siekiama skatinti krašto pažinimą, turizmą.
1.2. „Moterų ralį“ organizuoja viešoji įstaiga „Idėjų grupė“. Organizatoriaus kontaktinė informacija: el. p. info@igrupe.lt
1.3. Oficialus „Moterų ralio“ tinklalapis: www.moteruralis.lt
1.4. „Moterų ralis“ vykdomas vadovaujantis tarptautinių ralio taisyklių nuostatomis, šiomis taisyklėmis ir Organizatoriaus nutarimais.
Renginyje vadovaujamasi vienos iš autosporto šakų – standartinių gamyklinių automobilių ralio – principais, taisyklėmis, įtraukiant papildomas aktyvias, sportiškas bei pažintį su krašto lankytinais objektais skatinančias užduotis su numatytu vidutiniu greičiu pagal organizatoriaus išduotą kelio knygą (maršrutą) ir papildomomis rungtimis (toliau – PR) specialiuose kontrolės postuose bei užduotimis.
1.5. Šios Taisyklės nustato Renginio organizatoriaus ir Dalyvio, kuris registruojasi į renginį tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, apmokėjimo, dalyvio mokesčio grąžinimo tvarką ir kitus su dalyvavimu reginyje susijusius klausimus. Šių taisyklių pakeitimai ir papildymai skelbiami Organizatoriaus išleistais biuleteniais.
1.6. Taisyklės tampa šalims privalomu dokumentu nuo to momento, kai Dalyvis su jomis susipažįsta ir sutinka, pažymėdamas varnelę el. paraiškoje prie teiginio, kad susipažino ir sutinka su Taisyklėmis.

II ORGANIZACIJA
2.1. Renginio charakteristika.
Renginys vykdomas viešuosiuose, bendram eismui neuždarytuose, keliuose, specialios rungtys (slalomai) vykdomos uždarose teritorijose.
Kelio danga: asfaltas, žvyras.
Renginyje numatytos maršruto kryptys: „Geltona“ ir „Žalia“. Abi kryptys turi tas pačias papildomas rungtis ir užduotis, skiriasi tik jų atlikimo seka.
Maršruto ilgis: ~300 km (detalus maršrutas, rungtys, užduotys pateikiamos kelio knygoje).

2.2. „Moterų ralyje“ vedamos įskaitos:

  • Bendroji įskaita. Ši įskaita vedama visiems užsiregistravusiems ekipažams (išskyrus Svečių įskaitos dalyviams).
  • Pradedančiojo vairuotojo įskaita. Šioje įskaitoje dalyvauja tik tie ekipažai, kurių I vairuotoja neturi 2 metų vairavimo stažo (automobilis privalo būti pažymėtas baltu kvadrato formos skiriamuoju ženklu su žaliu apvadu ir žaliu klevo lapu viduryje).
  • Pirmą kartą dalyvaujančių renginyje įskaita. Ši įskaita vedama tik pirmą kartą užsiregistravusiems ekipažams (visos ekipažo narės dalyvauja pirmą kartą).
  • Istorinių automobilių įskaita. Šioje įskaitoje dalyvauja automobiliai, pagaminti iki 1987 m.
  • Dviejų narių ekipažų įskaita. Ši įskaita vedama ekipažams, susidedantiems tik iš dviejų narių.
  • Daugiau nei dviejų narių ekipažų įskaita. Ši įskaita vedama ekipažams, susidedantiems iš daugiau nei dviejų narių.
  • „Mazda taurės” įskaita
  • Svečių įskaita. Šioje įskaitoje gali dalyvauti Organizatoriaus asmeniškai pakviesti dalyviai. Šios įskaitos dalyviai nedalyvauja bendrojoje ir kitose renginio įskaitose.
  • Komandinė įskaita. Įskaita vedama tarp pateikusių „Komandinę paraišką“ (žr. 10.1.) komandų.

2.3. „Moterų ralio“ papildomos nominacijos: „Stilingiausia komanda“, „Azartiškiausia komanda“, „Saugiausias ekipažas“. Organizatoriai turi teisę įsteigti papildomas nominacijas.

III PROGRAMA
3.1. Programa iki renginio
2019-12-02 (pirmadienis): Paraiškų priėmimo pradžia
2020-07-31 (penktadienis): 17:00 val. Paraiškų priėmimo pabaiga
3.2. Programa renginio savaitę
2020-08-03 (pirmadienis):
12:00 val. Preliminarios starto tvarkos paskelbimas
12:00 val. Administracinės komisijos laikų rezervacijos pradžia
2020-08-05 (trečiadienis): 17:00 val. Administracinės komisijos laikų rezervacijos pabaiga
2020-08-07 (penktadienis): 12:00-21:00 val. Išankstinė administracinė komisija (pagal grafiką), GPS įrangos išdavimas (ekipažams, pageidaujantiems gauti registracijos paketą iš anksto). Vieta: PC AKROPOLIS, I a. šalia „H&M“ parduotuvės.
2020-08-08 (šeštadienis):
8:00-10:00 val. Administracinė komisija (pagal grafiką), GPS įrangos išdavimas. Vieta: PC AKROPOLIS, I a. šalia „H&M“ parduotuvės.
08:30 val. Startas (LK0) (renginio administracinės komisijos vietoje).
Iškilmingo finišo (pirmojo aut.) laikas: 17:15 val. Vieta: Gedimino pr. (prie Lukiškių a.), Vilnius.
20:30 val. Preliminarių rezultatų paskelbimas www.moteruralis.lt ir nugalėtojų apdovanojimai. Vieta: Lukiškių a.
22:00 val. Oficialių rezultatų paskelbimas www.moteruralis.lt

IV RENGINIO DALYVIAI
4.1. Kiekviena renginio dalyvė patvirtina, kad su taisyklėmis susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Renginio metu dalyvės privalo laikytis LR Kelių eismo taisyklių, Renginio teisėjų, Organizatoriaus įgaliotų asmenų teisėtų reikalavimų.
4.2. Dalyvės yra atsakingos už registracijos metu pateikiamą informaciją. Svetimais ar netikrais asmeniniais duomenimis užsiregistravusios dalyvės bus diskvalifikuojamos. Savo paraišką perduoti kitiems asmenims, neįspėjus apie tai Organizatorių, yra draudžiama.
4.3. Ekipažo sudėtis: moterys (mažiausiai 2), maksimalus ekipažo dalyvių skaičius ribojamas iki penkių.
4.4. Dalyvių aprangai nėra specialių reikalavimų, automobilių sporto sportininko ekipiruotė, licencijos – neprivaloma.
4.5. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant renginyje, tenka tik dalyviui. Kiekviena renginio dalyvė supranta ir patvirtina, jog Organizatorius neatsako ir neatlygina dalyvės sveikatai ar gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant renginyje, tenka dalyvei.
Renginio metu dalyviai prisiima pilną atsakomybę už save, savo turtą, gyvybę ir sveikatą, atsako asmeniškai už padarytą žalą tretiesiems asmenims. Dalyviai privalo laikytis kelių eismo taisyklių, viešosios tvarkos taisyklių, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos, Saugomų teritorijų, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, Miškų ir kitų įstatymų, parko nuostatų bei apsaugos reglamento, vietos savivaldos institucijų sprendimų, susijusių su lankymusi parkuose, kitų teisės aktų reikalavimų.

V AUTOMOBILIAI
5.1. Renginyje dalyvaujama automobiliu, atitinkančiu KET reikalavimus.
5.2. Dalyvių automobilyje varžybų metu turi būti įjungtas bent vienas mobilusis telefonas, kurio numeris nurodytas paraiškoje.
5.3. Automobilių puošyba. Organizatorius atkreipia dėmesį, kad prie automobilio tvirtinami daiktai pagal Kelių eismo taisykles laikomi kroviniais. Dalyviai turi laikytis krovinių vežimo reikalavimų, daiktai turi būti tvirtinami taip, kad neblogintų vairuotojui matomumo, nepažeistų transporto priemonės stabilumo, netrukdytų jos vairuoti, neuždengtų žibintų, skiriamųjų ženklų ir valstybinio numerio, prie transporto priemonės pritvirtinti daiktai turi nekristi, nesivilkti, nekelti pavojaus žmonėms, nekelti triukšmo ir neteršti kelio bei aplinkos.

VI PARAIŠKOS
6.1. Pildoma elektroninė ekipažo paraiška www.moteruralis.lt (el. paraiškos forma pildoma, sukūrus vartotojo paskyrą (prisiregistravus prie sistemos)). Vieno vartotojo vardu gali būti pateikta tik viena dalyvio paraiška. Ekipažas registruotų dalyvių sąraše skelbiamas (registracija patvirtinama) po starto mokesčio apmokėjimo. Registracijos data laikoma ta diena, kurią atliktas pavedimas. Dalyvių sąraše dalyvių vardai, pavardės, ekipažų (komandų) pavadinimai atvaizduojami taip, kaip juos įveda dalyvės registracijos (paraiškos redagavimo) metu.
6.2. Po paraiškos užpildymo ekipažas, prisijungęs prie el. registracijos sistemos savo vartotojo vardu, turi galimybę keisti ekipažo sudėtį, pavadinimą ir tikslinti informaciją iki administracinės komisijos pradžios.* Informacija apie ekipažą taip pat gali būti patikslinta ir administracinės komisijos metu. Dėmesio: paraiškos pakeitimai, atlikti po paraiškų priėmimo pabaigos, t.y. po 2020-07-31 17:00 val., įtakos pakeitimus tik starto tvarkos ir rezultatų sistemos atžvilgiu, tačiau neturės įtakos jau paruoštiems startiniams paketams ir renginio dalyvių licencijų gamybai.
*Biuletenis Nr. 3
6.3. Jeigu ekipažo ar komandos pavadinime naudojamas prekės ženklas, komercinis pavadinimas ar koks nors kitas reklamos elementas (žodis ar jų junginys, simbolis, raidė, skaitmuo, šūkis, kuris žymi ir padeda atskirti asmeniui ar įmonei priklausančią prekę/paslaugą), mokamas prekės ženklo mokestis, nurodytas 7.3 p.
6.4. Organizatorius turi teisę nutraukti paraiškų priėmimą anksčiau nurodyto termino, prieš tai informuodamas dalyvius atskiru biuleteniu.
6.5. Siekiant užtikrinti optimalius maršruto krypčių užpildymus, užsiregistravę ekipažai organizatoriaus bus suskirstyti į „Geltoną“ ir „Žalią“ kryptis.

VII STARTO MOKESČIAI
7.1. Paraiška laikoma patvirtinta, kai sumokamas atitinkamo dydžio starto mokestis. Starto mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip per 3 d. d. nuo paraiškos pateikimo, kitu atveju paraiška anuliuojama.
7.2. Išankstinė apmokėjimo sąskaita ir PVM sąskaita faktūra (po apmokėjimo) sugeneruojama el. paraiškų sistemoje kiekvieno registruoto dalyvio (vartotojo) paskyroje.
7.3. Starto mokesčiai ekipažams:
nuo 1 iki 10 užsiregistravusio ekipažo: 80,00 Eur;
nuo 11 iki 20 užsiregistravusio ekipažo: 90,00 Eur;
nuo 21 iki 30 užsiregistravusio ekipažo: 100,00 Eur;
nuo 31 iki 40 užsiregistravusio ekipažo: 110,00 Eur;
nuo 41 iki 50 užsiregistravusio ekipažo: 120,00 Eur;
nuo 51 iki 60 užsiregistravusio ekipažo: 130,00 Eur;
nuo 61 iki 70 užsiregistravusio ekipažo: 140,00 Eur;
nuo 71 užsiregistravusio ekipažo: 150,00 Eur.

Vienkartinis komandos starto mokestis: 50,00 Eur (mokamas, jeigu ekipažai dalyvaujama komandinėje įskaitoje (žr. 10 dalį „Komandinė įskaita“)).
Prekės ženklo / reklamos elemento naudojimas komandos pavadinime: 65,00 Eur (mokamas 6.3. p. nurodytu atveju).
7.4. Starto mokestis mokamas:
Gavėjas: VšĮ „Idėjų grupė“
Įmonės kodas: 304442620
Bankas: Swedbank, banko kodas: 73000
Gavėjo ats.s.: LT987300010156094572
Mokėjimo paskirtis: „Moterų ralis 2020“ starto mokestis už: ekipažo narių vardai pavardės ir/ar komandos pavadinimas
7.5. Starto mokesčio grąžinimas. 2020-03-16 paskelbus apie renginio datos perkėlimą, jeigu ekipažas, sumokėjęs starto mokestį, negali dalyvauti, jam grąžinama 100 proc. mokestis. Apie tai ekipažas turi informuoti el. paštu info@moteruralis.lt iki 2020-04-30, pateikdamas pasirašytą prašymą su nurodytais starto mokesčio dalinio grąžinimo rekvizitais. Po šio termino, t.y. nuo 2020-05-01, pranešus apie nedalyvavimą, grąžinama 50% mokesčio. Informavus apie nedalyvavimą po 2020-07-31, starto mokestis negrąžinamas. Jei paraiška nepriimama – grąžinamas visas starto mokestis. Ekipažo diskvalifikacijos atveju, starto mokestis negrąžinamas.
7.6. Sumokėti prekės ženklo/ reklamos elemento naudojimo komandos pavadinime mokesčiai negrąžinami ir nekompensuojami.

VIII STARTO TVARKA
8.1. Starto tvarką sudaro organizatorius, vadovaudamasis registruotų dalyvių sąrašu. „Geltonos“ krypties ekipažams suteikiami nelyginiai startiniai numeriai, „Žalios“ krypties ekipažams – lyginiai startiniai numeriai.
8.2. Startiniai numeriai nerezervuojami. Startinis nr. 13 neskiriamas nė vienam ekipažui.
8.3. Ekipažų eiliškumas/ numeracija skelbiamame preliminariame dalyvių registracijos sąraše neturi įtakos starto tvarkos sudarymui.
8.4. Organizatorius pasilieka teisę keisti starto tvarką.

IX RUNGTYS, UŽDUOTYS
9.1. Kelio knyga išduodama LK0.
9.2. „Geltonos“ ir „Žalios“ krypčių ekipažai startuoja lygiagrečiai, kas vieną minutę.
9.3. Renginyje vykdomos kelių tipų užduotys:
9.3.1. Važiavimo vidutiniu greičiu specialioji rungtis (VGR), kurios metu ekipažas turi maksimaliai tiksliai išlaikyti nurodytą vidutinį greitį. Šios rungties metu iki pat pabaigos jokių kitų užduočių spręsti nereikia. VGR numatyti tarpiniai finišai, kuriuose matuojamas ekipažų vidutinis greitis, šių finišų vieta nėra iš anksto

žinoma. Rungties pabaiga pažymėta finišo ženklu. Rezultatas nustatomas pagal GPS įrangos duomenis 0,1 km/val. tikslumu.
9.3.2. Specialiosios slalomo rungtys (SR), kelio danga: asfaltas.
9.3.3. Kitos papildomos užduotys.
9.4. Papildomos užduotys atliekamos, naudojant specialią programėlę, kurią privalo įdiegti savo telefone viena iš ekipažo narių. Programėlė tinka „Android“ ir „iOS“ operacinėms sistemoms. Prisijungimai prie programėlės ir naudojimosi instrukcija bus pateikta kiekvienam ekipažui renginio metu išduotoje kelio knygoje.

X KOMANDINĖ ĮSKAITA
10.1. Komanda – mažiausiai 2 ekipažų grupė, dalyvaujanti renginyje vienu pavadinimu, t.y. visų ekipažų pavadinimas vienodas, tik atskiriamas skaitmenimis (pvz. Merginos1; Merginos2 ir t.t.). Pavadinimai neribojami, tačiau privalo būti etiški bei neprieštarauti „Moterų ralio“ principams. Ekipažai, norintys dalyvauti komandinėje įskaitoje, pažymi tai el. paraiškoje www.moteruralis.lt ir sumoka komandos mokestį.
10.2. Komandos mokestis, nurodytas 7.3 p., taikomas tuo atveju, kai komandinėje įskaitoje dalyvauja komanda, susidedanti iš dviejų ekipažų. Kiekvienam papildomam ekipažui, dalyvaujančiam toje pačioje komandoje, papildomai taikomas 10,00 Eur mokestis (pvz. komanda „Merginos“: ekipažas A: 90 € starto mokestis + 50,00 € komandinis, ekipažas B: 90,00 € starto mokestis; ekipažas C: 90,00 € starto mokestis+10,00 €).
10.3. Komandos užimta vieta renginyje nustatoma pagal dviejų geriausią rezultatą pasiekusių ekipažų taškų sumą.
10.4. Komandinės įskaitos taškų skaičiavimo sistema: sudaromas tarpinis komandinėje įskaitoje dalyvaujančių ekipažų sąrašas, kuriame ekipažo vietą nulemia rezultatas bendroje įskaitoje, paliekant šiame sąraše tik po 2 rezultatyviausius komandos ekipažus. Pirmi 10 ekipažų gauna taškus pagal žemiau esančią lentelę. Komandos rezultatas – pirmajame dešimtuke esančių tos komandos ekipažų taškų suma. Trys aukščiausias vietas užėmusios komandos dalyvauja apdovanojimų ceremonijoje.
1 pozicija – 25 taškai, 2 pozicija – 18 taškų, 3 pozicija – 15 taškų, 4 pozicija – 12 taškų, 5 pozicija – 10 taškų, pozicija – 8 taškai, 7 pozicija – 6 taškai, 8 pozicija – 4 taškai, 9 pozicija – 2 taškai, 10 pozicija – 1 taškas.

XI REKLAMA IR AUTOMOBILIO IDENTIFIKACINIAI NUMERIAI

11.1. Organizatoriaus išduota reklama yra privaloma visiems ekipažams. Organizatoriaus pateikiamų starto numerių, renginio lipdukų dalyviams išdėstymas skelbiamas Priede Nr. 1.
11.2. Ekipažui, neužsiklijavus privalomų Renginio lipdukų ar užklijavus ne pagal nurodytą Priede Nr. 1 schemą, neleidžiama startuoti.
11.3. Renginio metu praradus starto numerius ar/ir reklamos lipdukus, ekipažas privalo informuoti Organizatorių kelio knygoje nurodytu kontaktiniu tel. nr. To nepadarius/ tyčia pašalinus minėtus lipdukus renginio metu/ už renginio organizatoriaus reklamos lipdukų dalinį arba pilną uždengimą (jei reklama nematoma) ekipažui taikoma 50 Eur bauda už kiekvieną pažeidimo atvejį.

XII ADMINISTRACINĖ KOMISIJA
12.1. Dokumentų patikrinimas vyks administracinės komisijos metu. Ekipažo atstovas ar ekipažo narys privalo turėti registracijai reikalingus dokumentus: pasirašytą visų ekipažo narių paraišką (paraiška atspausdinama, prisijungus prie savo vartotojo paskyros registracijos sistemoje, paraiška suformuojama pagal pateiktus duomenis (spausdinimui/pasirašymui), I vairuotojos pažymėjimą (jeigu dalyvauja „Pradedančiojo vairuotojo“ įskaitoje), automobilio techninį pasą (jeigu dalyvauja „Istorinių automobilių“ įskaitoje).
12.2. Administracinės komisijos metu ekipažams išduodama: startiniai numeriai (4 vnt.), ralio reklamos lipdukų komplektas, ralio ID kiekvienai ekipažo narei, GPS įrenginys.
12.3. Ekipažas į išankstinę administracinę komisiją ar administracinę komisiją renginio dieną turi atvykti savo numatytu laiku pagal Organizatoriaus paskelbtą grafiką.
12.4. Ekipažai nuo 2020-08-03 12:00 val. iki 2020-08-05 17:00 val. gali rezervuoti atvykimo į išankstinę administracinę komisiją ar administracinę komisiją renginio dieną laiką, prisijungę prie el. registracijos sistemos www.moteruralis.lt savo vartotojo vardu. Ekipažams, nerezervavusiems laiko iki nurodyto laiko, atvykimo į administracinę komisiją laiką paskirs Organizatorius.
12.5. GPS įrenginio išdavimas administracinės komisijos metu ir įrenginio naudojimas renginio metu. Siekiant užtikrinti sklandžią renginio eigą bei nustatyti papildomų rungčių rezultatus, administracinės komisijos metu ekipažams bus išduodamas GPS įrenginys, kurį kiekvienas ekipažas privalės naudoti viso renginio metu.
Kiekvienas įrenginys turi unikalų serijinį numerį, priskiriamą kiekvienam ekipažui. Ekipažų geografinė pozicija stebima viso renginio metu.
Renginio metu įrenginys automobilyje turi būti matomoje vietoje, kad teisėjai galėtų jį identifikuoti.
Ekipažai privalo turėti išduotą GPS įrangą automobilyje, atvykstant į LK1. Ekipažams, atvykusiems be GPS įrenginio, nebus leidžiama startuoti.
Už įrenginį renginio metu materialiai atsakingas ekipažas. Kiekvienas ekipažas už įrenginio išdavimą administracinės komisijos metu turi pateikti 100 € užstatą. Įrenginys ir užstatas grąžinamas finišavus renginyje paskutiniame laiko kontrolės punkte, pažymėtame kelio knygoje (2020-08-08 nuo 16:30 val. iki 21.00 val.). Tai galioja tiek finišavusiems ekipažams, tiek ir ekipažams, pasitraukusiems iš renginio anksčiau laiko. Grąžinus netvarkingą, neveikiantį įrenginį arba negrąžinus jo iki nurodyto laiko, užstatas negrąžinamas.

XIII BAUDOS
13.1. Vėlavimas į LK (laiko kontrolės punktą) – už kiekvieną minutę – 10 sek.
13.2. Skubėjimas į LK – už kiekvieną minutę – 1 min.
13.3. Specialiosios rungties starte ekipažas privalo pajudėti iš starto pozicijos ir ją atlaisvinti kitam ekipažui per 15 sek. nuo nustatyto starto laiko. Ekipažas, vėluojantis pasitraukti iš starto vietos ilgiau negu 15 sek., gali būti baudžiamas laiko bauda. Ekipažas, skubantis startuoti, t.y. pajudėjęs anksčiau laiko, baudžiamas 20 sek. Ekipažas, sustojęs specialiosios rungties vykdymo metu ilgesniam nei 3 sek. laikui yra baudžiamas pagal 13.11 punktą.
13.3.1. Viršijus leidžiamą nuokrypį taikoma 2 sek bauda už kiekvieną 0,1 km/val ekipažo greičio skirtumą nuo užduoto vidutinio greičio atmetus 13.13.1 punkte nurodytą leidžiamą nuokrypį.
13.4 Vėlavimas į SLK (slaptas laiko kontrolės postas) arba į vidutinio greičio/laiko normos rungties PR finišą 1 min. – bauda 10 sek.
13.5. Skubėjimas į SLK arba į vidutinio greičio/laiko normos rungties PR finišą 1 min. – bauda 1 min.
13.6. Ekipažui neatsižymėjus SLK /SKP (slaptas pravažiavimo kontrolės punktas), skiriama bauda – 5 min.
13.7. Atvažiavimas į bet kurį kontrolės punktą iš kitos pusės nei numatyta kelio knygoje – bauda 5 min.
13.8. Neteisingas atsakymas arba neišspręsta užduotis – atitinkama laiko bauda skiriama, atsižvelgiant į užduoties sudėtingumą (baudos laikas bus pažymėtas kelio knygoje prie kiekvienos užduoties).
13.9. Stovelio (kūgio) nuvertimas arba pastūmimas iš vietos baudžiamas 20 sek.
13.10. „Bazės“ neįvykdymas – 20 sek.
13.11. Specialiosios rungties atlikimas ne pagal schemą – bauda 1 min.
13.12. Vidutinio greičio rungties baudos:
13.12.1. Leidžiamas nuokrypis nuo užduoto vidutinio greičio – iki 0,1 km/val.
13.12.2. Viršijus leidžiamą nuokrypį, taikoma 20 sek. bauda už kiekvieną km/val. – tiek už viršytą vidutinį greitį, tiek už per mažą vidutinį greitį.
13.13. Teisėjų nurodymų nevykdymas gali būti baudžiamas diskvalifikacija.
13.14. Organizatoriams užfiksavus arba kitiems dalyviams pranešus apie kitų ekipažų netoleruotiną elgesį (tyčinis trukdymas kitiems dalyviams trasoje ir kt.) renginio metu, tokie ekipažai teisėjų sprendimu gali būti be atskiro įspėjimo šalinami iš varžybų.
13.15. Organizatoriams užfiksavus (foto/video) arba kitiems dalyviams pranešus ir pasitvirtinus informacijai apie neleistiną kitų, renginyje nedalyvaujančių, asmenų ar transporto priemonių pagalbą ekipažui, tokie ekipažai teisėjų sprendimu gali būti be atskiro įspėjimo šalinami iš renginio. Ekipažai, paskui kuriuos seks iš paskos/ važiuos/ lydės/ dalyvaus užduotyse asmenys, nedalyvaujantys renginyje, taip pat gali būti be atskiro įspėjimo šalinami iš renginio.
13.16. Ekipažas atsakingas už kelio knygą, užduočių lapą ir laiko fiksavimo kortelę. Nepateikus užduočių lapo ir laiko kortelės teisėjui arba užfiksavus faktą, kad užduočių lapas ar laiko kortelė yra kitame ekipaže arba pas asmenis, nedalyvaujančius varžybose, tokie ekipažai teisėjų sprendimu gali būti be atskiro įspėjimo šalinami iš renginio.
13.17. Neatsižymėjus LK punkte ar nepravažiavus greituminės rungties, bauda ekipažui skiriama varžybų vadovo sprendimu.

XIV APDOVANOJIMAI
14.1. Įskaitų prizininkai-ekipažai (pirmosios trys vietos) apdovanojami taurėmis ir diplomais.
14.2. Nominacijas „Stilingiausia komanda“, „Azartiškiausia komanda“, „Saugiausias ekipažas“ laimėję ekipažai apdovanojami taurėmis ir diplomais.
14.3. Visi ekipažai-prizininkai (ar bent vienas iš ekipažo narių) privalo dalyvauti apdovanojimų ceremonijoje. Nedalyvavę apdovanojimuose ekipažai netenka teisės į apdovanojimus bei prizus, jeigu jie numatyti.
14.4. Apdovanojimai vyksta, vadovaujantis preliminariais rezultatais, skelbiamais www.moteruralis.lt. Oficialūs rezultatai skelbiami po preliminarių rezultatų paskelbimo praėjus 30 minučių, jeigu protestų negauta.

XV KITOS NUOSTATOS
15.1. Protestai teikiami paskutinio LK posto teisėjui raštu arba el. paštu info@moteruralis.lt ne vėliau kaip 30 minučių po preliminarių rezultatų paskelbimo www.moteruralis.lt. Protestas priimamas sumokėjus 50 € užstatą, kuris grąžinamas tuo atveju, jei yra patenkinamas. Proteste nurodoma protesto esmė, ekipažo, kurio rezultatą prašoma peržiūrėti, starto nr., visos faktinės aplinkybės ir t.t. Gavus protestą, oficialių rezultatų paskelbimas gali būti nukeltas, nurodant naują oficialių rezultatų paskelbimo laiką www.moteruralis.lt. Po oficialių rezultatų paskelbimo protestai, prašymai dėl rezultatų išaiškinimo nepriimami. Į užklausas dėl prašymo išaiškinti rezultatus organizatorius atsako per 20 d.d. nuo prašymo gavimo.
15.2. Papildomų rungčių (VGR, SR) rezultatai skelbiami gyvai tinklalapyje www.moteruralis.lt. Bendrieji rezultatai skelbiami, finišavus visiems ekipažams.
15.3. Visus ginčus ir nesutarimus sprendžia varžybų vadovas, kurio sprendimas yra galutinis, neginčytinas ir privalomas visiems dalyviams.
15.4. Dalyvių asmens duomenys, pateikiami paraiškoje, gali būti naudojami renginio rinkodaros tikslais. Kiekviena „Moterų ralio“ dalyvė patvirtina, kad sutinka gauti naujienlaiškius ir žinutes, susijusias su „Moterų raliu“ ir Organizatoriaus organizuojamais renginiais, taip pat sutinka, kad nuotraukas bei filmuotą medžiagą iš renginio su ja Organizatorius gali naudoti renginio viešinimo bei rinkodaros tikslais be atskiro sutikimo.
15.5. Organizatorius pasilieka teisę, esant būtinybei, keisti renginio taisykles, renginio eigą, laiką, atstumą, starto tvarką.
15.6. Bet kokie nesuderinti su renginio organizatoriumi ekipažo ar komandos veiksmai, susiję su kokio nors prekės ženklo, įmonės, kito renginio ar pan. reklama, yra draudžiami. Bauda: 500 Eur ir ekipažo/komandos diskvalifikacija. Leidžiama: prekės ženklo, įmonės reklaminiai lipdukai ant ekipažo automobilio, reklaminė dalyvių apranga.
15.7. Teisėjų postų darbo laikas baigiasi praėjus 30 min. nuo paskutinio ekipažo numatyto atvykimo laiko.
15.8. Renginį organizatoriai gali atšaukti iškilus „Force majeure“ aplinkybėms. Renginio atšaukimo atveju dalyviams grąžinamas 50% starto mokestis.

XVI RENGINIO DALYVIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
16.1. VšĮ „Idėjų grupė“, tvarkydama renginio dalyvių asmens duomenis, tampa asmens duomenų valdytoju ir prisiima atsakomybę dėl dalyvių pateikiamų asmens duomenų saugumo, užtikrina, kad pateikti asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis duomenų saugos teisės aktų nustatyta tvarka. Tikslas, kuriuo renkami asmens duomenys (vardas, pavardė, kontaktinė informacija), yra užtikrinti teisingų duomenų turėjimą, siekiant susisiekti su dalyviais dėl ateityje vyksiančių renginių, atlikti renginio įvertinimą, administruoti renginį. Teisinis šių asmens duomenų rinkimo pagrindas yra renginio dalyvių sutikimas.
16.2. VšĮ „Idėjų grupė“ imsis tinkamų priemonių apsaugoti dalyvių asmens duomenis, kurie bus naudojami tik įmonės viduje, jais gali būti taip pat pasidalinta su partneriais.
16.3. Renginyje bus fotografuojama, filmuojama, todėl renginio dalyviai gali būti matomi renginio nuotraukose ar vaizdo įrašuose, ir šios nuotraukos ar vaizdo įrašai gali būti paskelbti viešai prieinamuose socialiniuose tinkluose ar media priemonėse.
16.4. Dalyvių pateikti asmens duomenys bus saugomi iki to laiko, kol galios sutikimas tvarkyti/saugoti asmens duomenis. Renginio dalyviai turi teisę bet kada atsisakyti šio sutikimo tvarkyti/saugoti asmens duomenis.
16.5. Jei duomenys yra neteisingi ar neišsamūs renginio dalyviai turi teisę reikalauti, kad duomenys būtų ištaisyti arba ištrinti, taikant esamuose įstatymuose numatytus apribojimus ir teises tvarkyti duomenis. Šios teisės vadinamos: „teisė reikalauti ištaisyti duomenis“, „teisė reikalauti ištrinti duomenis“ arba „teisė būti pamirštam“.
16.6. Kiekviena „Moterų ralio“ dalyvė patvirtina, kad susipažino su privatumo politika.

PRIVATUMO POLITIKA

Esant vartojimo ginčui tarp Organizatoriaus (Paslaugų teikėjo) ir Dalyvio (Vartotojo), ginčas sprendžiamas taikiai, derybų, abipusių kompromisų būdu. Neradus bendro sprendimo, Vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, interneto svetainė www.vvtat.lt).