Renginio taisyklės

Priedas nr. 1 (renginio lipdukų išdėstymo schema)

Priedas nr. 2

Aplikacijos naudotojo vadovas

Biuletenis Nr. 1

I ĮVADAS

1.1. „Moterų ralis“ (toliau – Renginys) – tai kitų varžybų statusą turinčios automobilių varžybos, automobilių pramoginis-orientacinis renginys. „Moterų ralis“ remiasi šiomis vertybėmis: eismo saugumu, aktyvaus laisvalaikio formų ir sveikatinimo propagavimu, iniciatyva, kuria siekiama skatinti krašto pažinimą, turizmą.
1.2. „Moterų ralį“ organizuoja viešoji įstaiga „Idėjų grupė“. Organizatoriaus kontaktinė informacija: el. p. info@igrupe.lt, tel. nr. 8 603 15924
1.3. Oficialus „Moterų ralio“ tinklalapis: www.moteruralis.lt.

Oficialus komunikacijos kanalas tarp organizatoriaus ir Dalyvio yra paraiškoje Dalyvio nurodytas pagrindinis (I vairuotojos) el. pašto adresas. Organizatorius naudoja el. laiškų pristatymo patvirtinimo technologiją, fiksuojančią el. laiško atidarymo faktą. Laikoma, kad Organizatoriaus el. laiškas tinkamai pristatytas Dalyviui ir kad Dalyvis tinkamai supažindintas su el. laiško turiniu (informacija), kai el. laiškų pristatymo patvirtinimo platformoje fiksuojamas el. laiško atidarymo faktas.

Informaciniai pranešimai apie renginį taip pat skelbiami nemokamoje Sportity platformoje. Norėdami gauti aktualiausią informaciją apie renginį, atsiųskite į išmanųjį telefoną nemokamą programėlę Sportity:

Google Play platforma: https://bit.ly/3qZESu8
App Store plaforma: https://apple.co/30XTkYY
Slaptažodis: moteruralis

1.4. „Moterų ralis“ vykdomas vadovaujantis tarptautinių ralio taisyklių nuostatomis, LR KET, šiomis taisyklėmis ir Organizatoriaus nutarimais. Renginyje vadovaujamasi vienos iš autosporto šakų – standartinių gamyklinių automobilių ralio – principais, taisyklėmis, įtraukiant papildomas aktyvias, sportiškas bei pažintį su krašto lankytinais objektais skatinančias užduotis su numatytu vidutiniu greičiu pagal organizatoriaus išduotą kelio knygą (maršrutą) ir papildomomis rungtimis (toliau – PR) specialiuose kontrolės postuose bei užduotimis.
1.5. Šios Taisyklės nustato Renginio organizatoriaus ir Dalyvio (ekipažo atstovo), kuris registruojasi į renginį tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, apmokėjimo, dalyvio mokesčio grąžinimo tvarką ir kitus su dalyvavimu reginyje susijusius klausimus. Šių taisyklių pakeitimai ir papildymai skelbiami Organizatoriaus išleistais biuleteniais.
1.6. Taisyklės tampa šalims privalomu dokumentu nuo to momento, kai Dalyvis (ekipažo atstovas) sumoka renginio mokestį ir organizatorius patvirtina paraišką (dalyvavimą).

II ORGANIZACIJA

2.1. Renginio charakteristika.
Renginys vykdomas viešuosiuose, eismui neuždarytuose bendro naudojimo keliuose, išskyrus specialias rungtis (slalomus), kurios vykdomos uždarose teritorijose.
Kelio danga: asfaltas, žvyras.
Detalus maršrutas, rungtys, užduotys pateikiamos kelio knygoje.

2.2. „Moterų ralyje“ vedamos įskaitos:

  • Bendroji įskaita. Ši įskaita vedama visiems užsiregistravusiems ekipažams (išskyrus Svečių įskaitos dalyviams).
  • Pradedančiojo vairuotojo įskaita. Šioje įskaitoje dalyvauja tik tie ekipažai, kurių I vairuotoja neturi 2 metų vairavimo stažo (automobilis privalo būti pažymėtas baltu kvadrato formos skiriamuoju ženklu su žaliu apvadu ir žaliu klevo lapu viduryje).
  • Pirmą kartą dalyvaujančių renginyje įskaita. Ši įskaita vedama pirmą kartą per paskutinius trejus metus užsiregistravusiems ekipažams (visos ekipažo narės dalyvauja pirmą kartą per paskutinių trejų metų laikotarpį).
  • Istorinių automobilių įskaita. Šioje įskaitoje dalyvauja automobiliai, pagaminti iki 1991 m.
  • Dviejų narių ekipažų įskaita. Ši įskaita vedama ekipažams, susidedantiems tik iš dviejų narių.
  • Daugiau nei dviejų narių ekipažų įskaita. Ši įskaita vedama ekipažams, susidedantiems iš daugiau nei dviejų narių.
  • Elektromobilių (EV) įskaita. Šioje įskaitoje dalyvauja elektromobiliai. 
  • Renault taurės įskaita. Šioje įskaitoje dalyvauja visi ekipažai, dalyvaujantys su „Renault” markės automobiliu.
  • Svečių įskaita. Šioje įskaitoje gali dalyvauti Organizatoriaus asmeniškai pakviesti dalyviai. Šios įskaitos dalyviai nedalyvauja bendrojoje ir kitose renginio įskaitose.
  • Komandinė įskaita. Įskaita vedama tarp pateikusių „Komandinę paraišką“ (žr. 10.1.) komandų.

Organizatorius pasilieka teisę įsteigti papildomas įskaitas.

2.3. „Moterų ralio“ papildomos nominacijos: „Stilingiausia komanda“, „Azartiškiausia komanda“, „Saugiausias ekipažas“. Organizatorius pasilieka teisę įsteigti papildomas nominacijas.

III PROGRAMA*

3.1. Programa iki renginio
2024-04-19 (penktadienis): 17:00 val. Paraiškų priėmimo pabaiga

3.2. Programa renginio savaitę
2024-04-22 (pirmadienis):
12:00 val. Preliminarios starto tvarkos paskelbimas
12:00 val. Administracinės komisijos laikų rezervacijos pradžia
2024-04-24 (trečiadienis):
17:00 val. Administracinės komisijos laikų rezervacijos pabaiga
2024.04.25-26 (ketvirtadienis-penktadienis):
Išankstinė administracinė komisija (pagal grafiką). Vieta: Renault automobilių centras „Sostena“, Savanorių pr. 163, Vilnius.
2024-04-27 (šeštadienis):
Administracinė komisija (pagal grafiką) iki 08:50 val. Vieta: Gedimino pr. 1A, Vilnius.
Atvykimas į 2024-04-27 administracinę komisiją galimas tik pėsčiomis, numatykite tam papildomą laiką.

Į priešstartinę zoną leidžiamas įvažiavimas tik automobiliams su startiniais numeriais ir renginio privaloma reklama
(žr. p. 15.10).
Startas (LK0 – Gedimino pr. 1A, Vilnius) nuo 09:00 val.
Starto laikų sąrašas (LK0-Starto podiumas) bus publikuojamas Sportity programėlėje: 08:50 val.
Finišo vieta: Gedimino pr. 1A, Vilnius. Finišo podiumo atidarymo laikas: nuo 16:30 val.

IV RENGINIO DALYVIAI

4.1. Kiekviena renginio dalyvė patvirtina, kad su taisyklėmis susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Renginio metu dalyvės privalo laikytis LR Kelių eismo taisyklių, Renginio teisėjų, Organizatoriaus įgaliotų asmenų teisėtų reikalavimų.
4.2. Dalyvės yra atsakingos už registracijos metu pateikiamą informaciją. Svetimais ar netikrais asmeniniais duomenimis užsiregistravusios dalyvės bus diskvalifikuojamos. Savo paraišką perduoti kitiems asmenims, neįspėjus apie tai Organizatorių, yra draudžiama.
4.3. Ekipažo sudėtis: moterys (mažiausiai 2), maksimalus ekipažo dalyvių skaičius ribojamas iki penkių.
4.4. Renginio dalyvių skaičius ribojamas iki 200 ekipažų. Organizatorius pasilieka teisę keisti sprendimą dėl ekipažų ribojimo atskiru biuleteniu.
4.5. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvės sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant renginyje, tenka tik dalyvėms. Kiekviena renginio dalyvė supranta ir patvirtina, jog Organizatorius neatsako ir neatlygina dalyvės sveikatai ar gyvybei padarytos žalos. Renginio metu dalyviai prisiima pilną atsakomybę už save, savo turtą, gyvybę ir sveikatą, atsako asmeniškai už padarytą žalą tretiesiems asmenims. Dalyviai privalo laikytis kelių eismo taisyklių, viešosios tvarkos taisyklių, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos, Saugomų teritorijų, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, Miškų ir kitų įstatymų, parko nuostatų bei apsaugos reglamento, vietos savivaldos institucijų sprendimų, susijusių su lankymusi parkuose, kitų teisės aktų reikalavimų.

V AUTOMOBILIAI

5.1. Renginyje dalyvaujama automobiliu, atitinkančiu KET reikalavimus.
5.2. Dalyvės renginio metu turi užtikrinti galimybę susisiekti bent vienu telefono numeriu, nurodytu paraiškoje.
5.3. Automobilių puošyba. Organizatorius atkreipia dėmesį, kad prie automobilio tvirtinami daiktai pagal Kelių eismo taisykles laikomi kroviniais. Dalyviai turi laikytis krovinių vežimo reikalavimų, daiktai turi būti tvirtinami taip, kad neblogintų vairuotojui matomumo, nepažeistų transporto priemonės stabilumo, netrukdytų jos vairuoti, neuždengtų žibintų, skiriamųjų ženklų ir valstybinio numerio, prie transporto priemonės pritvirtinti daiktai turi nekristi, nesivilkti, nekelti pavojaus žmonėms, nekelti triukšmo ir neteršti kelio bei aplinkos.

VI PARAIŠKOS (REGISTRACIJA)

6.1. Registruojantis į renginį, pildoma elektroninė ekipažo paraiška www.moteruralis.lt (el. paraiškos forma pildoma, sukūrus vartotojo paskyrą (prisiregistravus prie sistemos)). Vieno vartotojo vardu gali būti pateikta tik viena dalyvio paraiška. Ekipažas registruotų dalyvių sąraše skelbiamas (registracija patvirtinama) po starto mokesčio apmokėjimo. Registracijos data laikoma ta diena, kurią atliktas pavedimas. Dalyvių sąraše dalyvių vardai, pavardės, ekipažų (komandų) pavadinimai atvaizduojami taip, kaip juos įveda dalyvės registracijos (paraiškos redagavimo) metu.
6.2. Po paraiškos užpildymo ekipažas, prisijungęs prie el. registracijos sistemos savo vartotojo vardu, turi galimybę keisti ekipažo sudėtį, pavadinimą ir tikslinti informaciją iki administracinės komisijos pradžios.* Informacija apie ekipažą taip pat gali būti patikslinta ir administracinės komisijos metu. Dėmesio: paraiškos pakeitimai, atlikti po paraiškų priėmimo pabaigos įtakos pakeitimus tik starto tvarkos ir rezultatų sistemos atžvilgiu, tačiau neturės įtakos jau paruoštiems startiniams paketams, renginio dalyvių licencijų gamybai.
6.3. Jeigu ekipažo ar komandos pavadinime naudojamas prekės ženklas, komercinis pavadinimas ar koks nors kitas reklamos elementas (žodis ar jų junginys, simbolis, raidė, skaitmuo, šūkis, kuris žymi ir padeda atskirti asmeniui ar įmonei priklausančią prekę/paslaugą, bendriniai žodžiai, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su komercinio vardo panaudojimu ekipažo ar komandos pavadinime), mokamas prekės ženklo mokestis, nurodytas Priede Nr. 2.
6.4. Organizatorius turi teisę nutraukti paraiškų priėmimą anksčiau nurodyto termino, paskelbdamas tai atskiru biuleteniu.

VII RENGINIO MOKESČIAI

7.1. Paraiška laikoma patvirtinta, kai sumokamas atitinkamo dydžio starto mokestis. Starto mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo paraiškos pateikimo, kitu atveju paraiška anuliuojama. Pateikus paraišką po balandžio 15 d., starto mokestis turi būti sumokėtas iki balandžio 19 d.
7.2. Išankstinę apmokėjimo sąskaitą ir PVM sąskaitą faktūrą (po apmokėjimo) galima atsisiųsti, prisijungus prie el. paraiškų sistemos Dalyvio vartotojo vardu.
7.3. Starto mokestis ekipažui (nepriklausomai nuo ekipažo narių skaičiaus): 180,00 Eur.
Vienkartinis komandos starto mokestis (mokamas tik tuo atveju, jeigu ekipažas dalyvauja komandinėje įskaitoje (žr. 10 dalį „Komandinė įskaita“): 100,00 Eur.
Prekės ženklo/ reklamos elemento naudojimo ekipažo ar komandos pavadinime mokestis nurodytas Priede Nr. 2.

7.4. Starto mokestis mokamas:
Gavėjas: VšĮ „Idėjų grupė“
Įmonės kodas: 304442620
Bankas: Swedbank, banko kodas: 73000
Gavėjo ats. s.: LT987300010156094572
Mokėjimo paskirtis: „Moterų ralis 2024“ starto mokestis už: ekipažo narių vardai pavardės ir/ar komandos pavadinimas

7.5. Ekipažo starto ir komandos starto mokesčių grąžinimas. Jeigu ekipažas, sumokėjęs ekipažo starto, komandos starto mokesčius, negali dalyvauti renginyje ir informuoja apie tai Organizatorių еl. paštu info@moteruralis.lt iki 2023 m. balandžio mėn. 12 d., jam grąžinama 50 proc. sumokėto ekipažo starto ir komandos starto mokesčio. Po šio termino, pranešus apie nedalyvavimą, ekipažo starto ir komandos starto mokestis negrąžinamas. Jei paraiška nepriimama – grąžinamas visas ekipažo starto ir komandos starto mokestis. Ekipažo diskvalifikacijos atveju, starto mokestis ir komandos starto mokestis negrąžinami.
Tuo atveju, jeigu renginio data, atsižvelgiant į galimus Vyriausybės nutarimus dėl apribojimų, perkeliama, sumokėtas ekipažo starto ir komandos starto mokesčiai perkeliami į rezervinę renginio datą, kuri bus paskelbta atskirai. Jeigu Dalyviui rezervinė renginio data netinkama, Dalyvis turi pareigą informuoti apie tai el. paštu info@moteruralis.lt Organizatorių nustatyta taisyklėse tvarka per 10 darbo dienų nuo Organizatoriaus pranešimo apie renginio datos perkėlimą paskelbimo oficialiame renginio tinklalapyje. Šiuo atveju Dalyviui grąžinamas 100 proc. sumokėtas ekipažo starto ir komandos starto mokestis. Po šio termino Dalyviui grąžinama 50 proc. ekipažo starto ir komandos starto mokesčio. Detalesnė informacija apie renginio naują datą būtų paskelbta atskiru Organizatoriaus biuleteniu.
7.6. Sumokėti prekės ženklo/ reklamos elemento naudojimo komandos pavadinime mokesčiai negrąžinami ir nekompensuojami, kadangi laikoma, kad paslauga buvo teikiama visą laiką nuo registracijos pradžios.

VIII STARTO TVARKA

8.1. Starto tvarką sudaro organizatorius. Dalyvių registracijos eiliškumas/ paraiškos pateikimo laikas ar preliminari numeracija skelbiamame dalyvių registracijos sąraše neturi įtakos starto tvarkos sudarymui.
8.2. Startiniai numeriai nerezervuojami. Startinis nr. 13 neskiriamas nei vienam ekipažui.
8.3. Organizatorius pasilieka teisę keisti starto tvarką

IX RUNGTYS, UŽDUOTYS, RENGINIO EIGA

9.1. Elektroninė kelio knyga bus paskelbta „Sportity“ programėlėje 08:50 val.
9.2. Ekipažai startuoja kas vieną minutę.
9.3. Renginyje gali būti vykdomos kelių tipų užduotys:
9.3.1. Važiavimo vidutiniu greičiu specialioji rungtis (VGR), kurios metu ekipažas turi maksimaliai tiksliai išlaikyti nurodytą vidutinį greitį. Šios rungties metu iki pat pabaigos jokių kitų užduočių spręsti nereikia. VGR numatyti tarpiniai finišai, kuriuose matuojamas ekipažų vidutinis greitis, šių finišų vieta nėra iš anksto žinoma. Rungties pabaiga pažymėta finišo ženklu. Rezultato nustatymui gali būti naudojama GPS įranga (duomenų tikslumas 0,1 km/val.).
9.3.2. Specialiosios slalomo rungtys (SR), kelio danga: asfaltas.
9.3.3. Kitos papildomos užduotys.
9.4. Papildomos užduotys atliekamos, naudojant specialią programėlę, kurią privalo įdiegti savo telefone viena iš ekipažo narių. Programėlė tinka „Android“ ir „iOS“ operacinėms sistemoms. Prisijungimas prie programėlės – el. pašto adresas, su kuriuo registravotės el. paraiškų sistemoje, ir Jūsų vartotojo paskyros slaptažodis.
9.5. Pergrupavimas/ Poilsio zona. Pergrupavimas/ Poilsio zona. Nevykdoma. „Elektromobilių (EV)“ ekipažai turi teisę nukrypti nuo maršruto esant
poreikiui įkrauti savo automobilį artimiausioje įkrovimo vietoje.

X KOMANDINĖ ĮSKAITA

10.1. Komanda – mažiausiai 2 ekipažų grupė, dalyvaujanti renginyje vienu pavadinimu, t. y. visų ekipažų pavadinimas vienodas, tik atskiriamas skaitmenimis (pvz. Komanda1; Komanda2 ir t.t.).
Komandą gali sudaryti daugiausiai trys ekipažai.
Komandos pavadinimai neribojami, tačiau privalo būti etiški. Ekipažai, norintys dalyvauti komandinėje įskaitoje, pažymi tai el. paraiškoje ir papildomai sumoka komandos starto mokestį.
10.2. Komandos užimta vieta renginyje nustatoma pagal dviejų geriausią rezultatą pasiekusių ekipažų taškų sumą.
10.3. Komandinės įskaitos taškų skaičiavimo sistema: sudaromas tarpinis komandinėje įskaitoje dalyvaujančių ekipažų sąrašas, kuriame ekipažo vietą nulemia rezultatas bendroje įskaitoje, paliekant šiame sąraše tik po 2 rezultatyviausius komandos ekipažus. Pirmi 10 ekipažų gauna taškus pagal žemiau esančią lentelę. Komandos rezultatas – pirmajame dešimtuke esančių tos komandos ekipažų taškų suma. Trys aukščiausias vietas užėmusios komandos dalyvauja apdovanojimų ceremonijoje.
1 pozicija – 25 taškai, 2 pozicija – 18 taškų, 3 pozicija – 15 taškų, 4 pozicija – 12 taškų, 5 pozicija – 10 taškų, pozicija – 8 taškai, 7 pozicija – 6 taškai, 8 pozicija – 4 taškai, 9 pozicija – 2 taškai, 10 pozicija – 1 taškas.

XI REKLAMA IR AUTOMOBILIO IDENTIFIKACINIAI NUMERIAI

11.1. Organizatoriaus išduota reklama yra privaloma visiems ekipažams. Organizatoriaus pateikiamų starto numerių, renginio lipdukų dalyviams išdėstymas skelbiamas Priede Nr. 1.
11.2. Ekipažui, neužsiklijavus privalomų Renginio lipdukų ar užklijavus ne pagal nurodytą Priede Nr. 1 schemą, neleidžiama startuoti.
11.3. Renginio metu praradus starto numerius ar/ir reklamos lipdukus, ekipažas privalo informuoti Organizatorių kelio knygoje nurodytu kontaktiniu tel. nr. To nepadarius/ tyčia pašalinus minėtus lipdukus renginio metu/ už renginio organizatoriaus reklamos lipdukų dalinį arba pilną uždengimą (jei reklama nematoma) ekipažui taikoma diskvalifikacija.

XII ADMINISTRACINĖ KOMISIJA

12.1. Dokumentų patikrinimas vyks administracinės komisijos metu. Ekipažo atstovas ar ekipažo narys privalo turėti registracijai reikalingus dokumentus: pasirašytą bent vieno ekipažo atstovo paraišką (paraiška atspausdinama, prisijungus prie savo vartotojo paskyros registracijos sistemoje, paraiška suformuojama pagal pateiktus duomenis (spausdinimui/pasirašymui), I vairuotojos pažymėjimą (jeigu dalyvauja „Pradedančiojo vairuotojo“ įskaitoje), automobilio techninį pasą (jeigu dalyvauja „Istorinių automobilių“ ar „Elektromobilių (EV)“ įskaitoje).
12.2. Administracinės komisijos metu ekipažams išduodama: startiniai numeriai (4 vnt.), ralio reklamos lipdukų komplektas, ralio ID kiekvienai ekipažo narei, GPS įranga, kuri išduodama LK0, grąžinama LK3A (finišo podiumo zonoje). Ekipažas atsakingas už išduotą įrenginį. Praradus, pavėlavus grąžinti ar negrąžinus GPS įrangos, ekipažas turi kompensuoti GPS įrangos vertę (300 Eur).
12.3. Ekipažas į išankstinę administracinę komisiją ar administracinę komisiją renginio dieną turi atvykti savo numatytu laiku pagal Organizatoriaus paskelbtą grafiką.
12.4. Ekipažai gali rezervuoti atvykimo į išankstinę administracinę komisiją ar administracinę komisiją renginio dieną laiką, prisijungę prie el. registracijos sistemos www.moteruralis.lt savo vartotojo vardu taisyklių III dalyje nustatytu metu. Ekipažams, nerezervavusiems laiko iki nurodyto laiko, atvykimo į administracinę komisiją laiką paskirs Organizatorius.

XIII BAUDOS

13.1. Vėlavimas į LK (laiko kontrolės punktą) – už kiekvieną minutę – 10 sek.
13.2. Skubėjimas į LK – už kiekvieną minutę – 1 min.
13.3. Specialiosios rungties starte ekipažas privalo pajudėti iš starto pozicijos ir ją atlaisvinti kitam ekipažui per 15 sek. nuo nustatyto starto laiko. Ekipažas, skubantis startuoti, t. y. pajudėjęs anksčiau laiko, baudžiamas 1 min. Ekipažas, sustojęs specialiosios rungties vykdymo metu ilgesniam nei 3 sek. laikui arba vėluojantis pasitraukti iš starto vietos ilgiau negu 15 sek., baudžiamas 1 min. bauda.
13.4. Viršijus leidžiamą nuokrypį taikoma 2 sek. bauda už kiekvieną 0,1 km/val. ekipažo greičio skirtumą nuo užduoto vidutinio greičio atmetus 13.13.1 punkte nurodytą leidžiamą nuokrypį.
13.5 Vėlavimas į SLK (slaptas laiko kontrolės postas) arba į vidutinio greičio/laiko normos rungties PR finišą 1 min. – bauda 10 sek.
13.6. Skubėjimas į SLK arba į vidutinio greičio/laiko normos rungties PR finišą 1 min. – bauda 1 min.
13.7. Ekipažui neatsižymėjus SLK /SKP (slaptas pravažiavimo kontrolės punktas), skiriama bauda – 5 min.
13.8. Atvažiavimas į bet kurį kontrolės punktą iš kitos pusės nei numatyta kelio knygoje – bauda 5 min.
13.9. Neteisingas atsakymas arba neišspręsta užduotis – atitinkama laiko bauda skiriama, atsižvelgiant į užduoties sudėtingumą (baudos laikas bus pažymėtas kelio knygoje prie kiekvienos užduoties).
13.10. Stovelio (kūgio) nuvertimas arba pastūmimas iš vietos baudžiamas 20 sek.
13.11. Sustojimo finišo linijoje fiksacijos – „Bazės“ neįvykdymas. – 20 sek.
13.12. Specialiosios rungties atlikimas ne pagal schemą – bauda 1 min.
13.13. Vidutinio greičio rungties baudos:
13.13.1. Leidžiamas nuokrypis nuo užduoto vidutinio greičio – iki 0,1 km/val.
13.13.2. Viršijus leidžiamą nuokrypį, taikoma 20 sek. bauda už kiekvieną km/val. – tiek už viršytą vidutinį greitį, tiek už per mažą vidutinį greitį.
13.14. Teisėjų nurodymų nevykdymas gali būti baudžiamas diskvalifikacija.
13.15. Organizatoriams užfiksavus arba kitiems dalyviams pranešus apie kitų ekipažų netoleruotiną elgesį (tyčinis trukdymas kitiems dalyviams trasoje ir kt.) renginio metu, tokie ekipažai teisėjų sprendimu gali būti be atskiro įspėjimo šalinami iš varžybų.
13.16. Organizatoriams užfiksavus (foto/video) arba kitiems dalyviams pranešus ir pasitvirtinus informacijai apie neleistiną kitų, renginyje nedalyvaujančių, asmenų ar transporto priemonių pagalbą ekipažui, tokie ekipažai teisėjų sprendimu gali būti be atskiro įspėjimo šalinami iš renginio. Ekipažai, paskui kuriuos seks iš paskos/ važiuos/ lydės/ dalyvaus užduotyse asmenys, nedalyvaujantys renginyje, taip pat gali būti be atskiro įspėjimo šalinami iš renginio.
13.17. Ekipažas atsakingas už kelio knygą, užduočių lapą ir laiko fiksavimo kortelę. Nepateikus užduočių lapo ir laiko kortelės teisėjui arba užfiksavus faktą, kad užduočių lapas ar laiko kortelė yra kitame ekipaže arba pas asmenis, nedalyvaujančius varžybose, tokie ekipažai teisėjų sprendimu gali būti be atskiro įspėjimo šalinami iš renginio.
13.18. Neatsižymėjus LK punkte ar nepravažiavus greituminės rungties, bauda ekipažui skiriama varžybų vadovo sprendimu.
13.19. Draudžiama palikti automobilį/ išeiti iš automobilio zonoje tarp LK ir SR starto, priešingu atveju bauda ekipažui skiriama varžybų vadovo sprendimu.

XIV APDOVANOJIMAI

14.1. Įskaitų prizininkai-ekipažai (pirmosios trys vietos) apdovanojami taurėmis ir diplomais.
14.2. Nominacijas „Stilingiausia komanda“, „Azartiškiausia komanda“, „Saugiausias ekipažas“ laimėję ekipažai apdovanojami taurėmis ir diplomais.
14.3. Visi ekipažai-prizininkai (ar bent vienas iš ekipažo narių) privalo dalyvauti apdovanojimų ceremonijoje. Nedalyvavę apdovanojimuose ekipažai netenka teisės į apdovanojimus.
14.4. Apdovanojimai vyksta, vadovaujantis preliminariais rezultatais, skelbiamais www.moteruralis.lt. Oficialūs rezultatai skelbiami po preliminarių rezultatų paskelbimo praėjus 30 minučių, jeigu protestų negauta. Paskelbus oficialius rezultatus šie rezultatai laikomi yra galutiniais ir nekeičiamais. Paaiškėjus naujoms aplinkybėms turinčioms įtakos rezultatams po šio termino jokie pakeitimai rezultatuose nevykdomi.

XV KITOS NUOSTATOS

15.1. Protestai teikiami paskutinio LK posto teisėjui raštu ne vėliau kaip 30 minučių po preliminarių rezultatų paskelbimo www.moteruralis.lt. Protestas priimamas sumokėjus 50 € užstatą, kuris grąžinamas tuo atveju, jei yra patenkinamas. Proteste nurodoma protesto esmė, ekipažo, kurio rezultatą prašoma peržiūrėti, starto nr., visos faktinės aplinkybės ir t.t. Dalyvis, norintis protestuoti prieš daugiau nei vieną varžybų sprendimą, rezultatą ar aplinkybę, privalo kiekvienu atveju pateikti atskirus protestus. Vienas protestas dėl daugiau nei vieno protestuojamo sprendimo, rezultato ar aplinkybės nepriimamas. Jei protestas atmetamas ar atsiimamas, piniginis užstatas negrąžinamas. Jei protestas pripažįstamas iš dalies pagrįstu, dalis piniginio užstato įnašo grąžinama; jei pilnai pagrįstu – visas piniginis užstatas grąžinamas.
15.2. Papildomų rungčių (VGR, SR) rezultatai skelbiami gyvai tinklalapyje www.moteruralis.lt. Bendrieji rezultatai skelbiami, finišavus visiems ekipažams.
15.3. Visus ginčus ir nesutarimus sprendžia varžybų vadovas, kurio sprendimas yra galutinis, neginčytinas ir privalomas visiems dalyviams.
15.4. Dalyvių asmens duomenys, pateikiami paraiškoje, gali būti naudojami renginio rinkodaros tikslais. Kiekviena „Moterų ralio“ dalyvė patvirtina, kad sutinka gauti naujienlaiškius ir žinutes, susijusias su „Moterų raliu“ ir Organizatoriaus organizuojamais renginiais, taip pat sutinka, kad nuotraukas bei filmuotą medžiagą iš renginio su ja Organizatorius gali naudoti renginio viešinimo bei rinkodaros tikslais be atskiro sutikimo.
15.5. Organizatorius pasilieka teisę, esant būtinybei, keisti renginio taisykles, renginio eigą, laiką, atstumą, starto tvarką.
15.6. Bet kokie nesuderinti su renginio organizatoriumi ekipažo ar komandos veiksmai, susiję su kokio nors prekės ženklo ar įmonės, kito renginio ar pan. reklama, yra draudžiami. Bauda: 500 Eur ir ekipažo/komandos diskvalifikacija. Leidžiama: prekės ženklo, įmonės reklaminiai lipdukai ant ekipažo automobilio, reklaminė dalyvių apranga.
15.7. Teisėjų postų darbo laikas baigiasi praėjus 30 min. nuo paskutinio ekipažo numatyto atvykimo laiko.
15.8. Renginį organizatoriai gali atšaukti iškilus „Force majeure“ aplinkybėms.
15.9. Informacija renginio dalyviams dėl rekomendacijų, susijusių su COVID-19, skelbiama Priede Nr. 3.
15.10. Priešstartinė zona. Visi dalyviai, nepriklausomai nuo startinės pozicijos, privalo automobilius pastatyti priešstartinėje zonoje iki 09:00 val. Išvažiavimas į priešstartinę zoną yra iš Vilniaus g. Vykdykite teisėjų nurodymus. Į priešstartinę zoną leidžiamas įvažiavimas tik su startiniais numeriais ir renginio privaloma reklama. Dalyviai, neperėję administracinės komisijos, į priešstartinę zoną įvažiuoti negali. Ekipažams, vėluojantiems atvykti laiku į priešstartinę zoną iki 09:00 val. arba išvažiavusiems iš priešstartinės zonos ne per starto podiumą, teisėjų sprendimu bus skirta laiko bauda.

XVI RENGINIO DALYVIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

16.1. VšĮ „Idėjų grupė“, tvarkydama renginio dalyvių asmens duomenis, tampa asmens duomenų valdytoju ir prisiima atsakomybę dėl dalyvių pateikiamų asmens duomenų saugumo, užtikrina, kad pateikti asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis duomenų saugos teisės aktų nustatyta tvarka. Tikslas, kuriuo renkami asmens duomenys (vardas, pavardė, kontaktinė informacija), yra užtikrinti teisingų duomenų turėjimą, siekiant susisiekti su dalyviais dėl ateityje vyksiančių renginių, atlikti renginio įvertinimą, administruoti renginį. Teisinis šių asmens duomenų rinkimo pagrindas yra renginio dalyvių sutikimas.
16.2. VšĮ „Idėjų grupė“ imsis tinkamų priemonių apsaugoti dalyvių asmens duomenis, kurie bus naudojami tik įmonės viduje, jais gali būti taip pat pasidalinta su partneriais.
16.3. Renginyje bus fotografuojama, filmuojama, todėl renginio dalyviai gali būti matomi renginio nuotraukose ar vaizdo įrašuose, ir šios nuotraukos ar vaizdo įrašai gali būti paskelbti viešai prieinamuose socialiniuose tinkluose ar visuomenės informavimo priemonėse.
16.4. Dalyvių pateikti asmens duomenys bus saugomi iki to laiko, kol galios sutikimas tvarkyti/saugoti asmens duomenis. Renginio dalyviai turi teisę bet kada atsisakyti šio sutikimo tvarkyti/saugoti asmens duomenis.
16.5. Jei duomenys yra neteisingi ar neišsamūs renginio dalyviai turi teisę reikalauti, kad duomenys būtų ištaisyti arba ištrinti, taikant esamuose įstatymuose numatytus apribojimus ir teises tvarkyti duomenis. Šios teisės vadinamos: „teisė reikalauti ištaisyti duomenis“, „teisė reikalauti ištrinti duomenis“ arba „teisė būti pamirštam“.
16.6. Kiekviena „Moterų ralio“ dalyvė patvirtina, kad susipažino su privatumo politika.

PRIVATUMO POLITIKA

Esant vartojimo ginčui tarp Organizatoriaus (Paslaugų teikėjo) ir Dalyvio (Vartotojo), ginčas sprendžiamas taikiai, derybų, abipusių kompromisų būdu. Neradus bendro sprendimo, Vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, interneto svetainė www.vvtat.lt).